Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše aktivity v roce 2017

11. 5. 2018

Poděkování

"Spokojený může být jen ten, kdo dokáže být vděčný."

Blíží se sváteční dny konce roku a to je krásná příležitost k ohlédnutí do blízké minulosti a ke vděčnosti, k děkování.

Taktéž náš pěvecký Sbor sv. Ignáce má mnohým za co vděčnost projevit. Pamatujeme v tomto smyslu zvláště na své příznivce, bez kterých by naše činnost jen těžko byla možná:

Město Březnice, především pana starostu a odbor kultury. Vděčíme jim za jejich laskavou záštitu naší činnosti, skvělou spolupráci a za stálou možnost působit v kostele sv. Rocha.

Děkujeme panu řediteli zdejší ZŠ za zkušební prostor a zázemí.

A vděčnost pociťujeme i vůči vám všem - našim milým posluchačům a dobrodincům. Nechceme hrát a zpívat pouze pro své vlastní potěšení, ale toužíme, aby se naše úsilí stávalo potěchou a radostí pro mnohé.

Za Sbor sv. Ignáce Březnice Petra Ottová

________________________________________________________

Akce v roce 2017:

Již tradičně jsme oslavili vánoční svátky s našimi věrnými posluchači vánočním koncertem duchovní hudby v kostele sv. Rocha v Březnici dne 29. prosince 2017. Těší nás, že chodíte na naše koncerty. 

1.jpg

________________________________

Ve středu dne 27. prosince 2017 jsme měli poprvé koncert v kostele Jana Husa a Jeronýma Pražského v Mirovicích. Děkujeme srdečně za pozvání paní Ing. Lence Vlkové, Československé církvi husitské a posluchačům za hojnou účast.

img_7389.jpg
________________________________

V sobotu dne 21. října 2017 jsme opět s radostí přijali pozvání na již XIV. Festival pěveckých sborů v Příbrami pořádaný Komorním sborem Mistra Jakoubka ze Stříbra a Městem Příbram. 
Děkujeme paní Haně Tonzarové za pozvání!

p1013978-2.jpg

p1013980-2.jpg

p1013989-2.jpg

p1013981-2.jpg__________________________________

Český rozhlas Region nás pozval na svoji akci na březnickém náměstí dne 10. srpna 2017, kde jsme mohli potěšit jak březnické posluchače, tak posluchače rádia v živém vysílání. 

170810-cesky-rozhlas-region1.jpg

1.jpg________________________________________________________________

Dne 9. června 2017 jsme přijali pozvání na akci Noc kostelů do Dolních Hbit, kde jsme od 19 hodin měli v kostele sv. Jana Křtitele koncert duchovní hudby.

Děkujeme za skvělou atmosféru!

02-maly.jpg

________________________________________________________________

Na Velikonoční pondělí dne 17. dubna 2017 v 17 hodin jsme za podpory Města Březnice uspořádali náš Velikonoční koncert v kostele sv. Rocha v Březnici.
170417-koncert-sbor.jpg

170417-koncert-divaci.jpg
Poděkování patří:

Městu Březnice - panu starostovi, paní Bartoníčkové z odboru kultury, panu řediteli Miroslavu Bělkovi ze ZŠ Březnice za poskytnutí prostor ke zkoušení, panu Karlu Šebíkovi z restaurace SRP Březnice za občerstvení pro děti, paní učitelce Ivaně Hoyerové a Zuzaně Špeciánové ze ZUŠ J. J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem, Michalu Janošcovi za videozáznam a panu Thomasi Thorshauge za fotodokumentaci koncertu.